PREAMBULUM

A gazda és kutyaoktatás alapját a felek közötti beszélgetések és közös gyakorlások adják. Együttműködésük kölcsönösen együttműködő és bizalmon alapul. A tréner az általa alkalmazott módszereket, működési mechanizmusukat, szándékait velük és azok kockázatát, ill. lehetséges eredményét a tréning folyamat minden fázisában ismerteti a Megbízóval.

A tréning egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A tréner a Megbízó folyamatát, gyakorlatait kíséri, a változásokat beavatkozásaival beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó a kutyával való gyakorlással viszi véghez.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson és a trénert, ill. annak munkamódszereit elfogadja.

1. A TRÉNER FELELŐSSÉGE

1.1. A tréner titoktartást vállal.

1.2. A tréner kötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a megállapodásban rögzített tréning feladat céljából használja fel.

1.3. A tréner kötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit, egyeztetett gyakorlás videó felvételeket úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

1.4. A tréner kötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében.

2. A MEGBÍZÓ FELELŐSSÉGE

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréning folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

2.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a tréning keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

2.3. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kölcsön kapott felszereléseket a tréning végén épségben visszaszolgáltatja.

2.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a tréningekről fotó/videó felvétel készül, amit a tréner nyilvánosan, marketing célból felhasználhat.

2.5.  Megbízó tudomásul veszi, hogy a trénertől kapott videó felvételeket, tematikát nem adhatja tovább / oszthatja meg nyilvános oldalakon.

3. A TRÉNINGEK HELYSZÍNE

3.1. Budapest XVIII. kerület Péterhalmi erdő, XXIII. kerület Soroksári Parkerdő, X. kerület Népliget. Külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

3.2 Június 1. – Szeptember 15. között: Dunaújváros, Dunaföldvár és környéke. Külön egyeztetés alapján más, a tréningcélokat segítő helyszínek is.

4. A TRÉNING IDŐKERETEI

4.1. A tréningek 1-1,5 órát vesznek igénybe.

4.2. Azok a tréning napok, melyeken a Megbízó nem jelenik meg, nem kerülnek visszafizetésre és a tréning megtartottnak tekintett.

4.3. Azok a tréning napok, melyek rossz idő esete vagy egyéb más okból kifolyólag nem lettek megtartva, egy másik előre egyeztetett időpontban pótolva lesznek.

5. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

5.1. Ha a megbízó a kurzus kezdete előtt mondja vissza a kurzuson való részvételt, a regisztrációs díj visszafizetésre kerül, vagy átvihető a következő kurzusra.

5.2. Ha a megbízó vagy kutyája egészségügyi okokból kifolyólag, abba kényszerül hagyni a kurzust, és ezt orvosi igazolással tudja igazolni a hátra lévő, le nem járt tréningek árát a tréner maradéktalanul visszafizeti.

6. ÁLTALÁNOS

6.1 A tréner a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a tréner a Megbízóról még anonimizált formában sem kezel.

6.2. Amennyiben jelen megállapodás valamelyik rendelkezése hatályát veszti, attól a megállapodás további pontjai még érvényben maradnak. A megállapodás által nem rendezett kérdésekben a Ptk. valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

6.3. Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

6.4. Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton rendezni.